Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens


Piccadilly-Cachet BV (maatschappelijke zetel)
Hasseltsestraat 100, 3290 Diest
BTW-nummer: BE 0423 248711
RPR Leuven

Hierna genoemd: Kadulleke.be en Boekentassenenzo.be (webshops)

Kadulleke Toys & Trends (winkel en klantendienst)
Hasseltsestraat 100, 3290 Diest
0032 (0)13 31 15 01
[email protected]
www.kadulleke.be

Onze klantendienst is telefonisch bereikbaar woensdag, vrijdag en zaterdag 10u tot 18u doorlopend of per mail via [email protected].


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce websites Kadulleke.be en Boekentassenenzo.be van Piccadilly-Cachet BV met maatschappelijke zetel te Hasseltsestraat 100, 3290 Diest bieden hun klanten de mogelijkheid om de producten uit hun webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Boekentassenenzo.be of Kadulleke.be moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Boekentassenenzo.be of Kadulleke.be aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.
De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

Bij een bestelling gelden steeds de prijzen dewelke op het moment van bestelling vermeld worden. Boekentassenenzo.be en Kadulleke.be hebben het recht om prijzen en productomschrijvingen aan te passen. Eventuele afprijzingen van het product nadien, geven geen recht op terugbetaling van het prijsverschil.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet. Boekentassenenzo en Kadulleke.be zijn wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Boekentassenenzo.be en Kadulleke.be zijn in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Wij beantwoorden graag al jullie vragen per mail: [email protected] of telefonisch 0032 (0)13 31 15 01 (woensdag en zaterdag doorlopend van 10u tot 18u).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper. Boekentassenenzo.be en Kadulleke.be kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

Wanneer de klant een product wenst te bestellen, plaatst hij/zij deze in de winkelwagen door op de knop 'in winkelwagen' te klikken.
Wenst de klant nog een product toe te voegen, dan klikt hij/zij op 'ga verder met winkelen', kiest vervolgens het volgende product en plaatst deze ook in de winkelwagen.
Van zodra de klant alle producten gevonden heeft, klikt hij/zij op 'bestelling afronden', vult alle gegevens in en doorloopt alle stappen. Pas wanneer de klant op de knop 'kopen' drukt, is de bestelling definitief.

Na zijn/haar bestelling, ontvangt de klant direct een orderbevestiging.

Indien de klant gekozen heeft om het pakket te laten leveren, ontvangt de klant hiervan een bevestiging, van zodra zijn/haar bestelling verwerkt is en verstuurd werd.

Facturen worden mee verstuurd met het pakket bij levering. Bij afhaling in onze winkel, overhandigen wij de klant het factuur wanneer deze het pakket ophaalt.

Onze online-betalingen lopen via Mollie. Zij bieden de volgende veilige betaalmogelijkheden aan:

 • BanContact / Mister Cash
 • IDeal
 • PayPal
 • Visa / Mastercard
 • Sofort Banking
 • KBC/CBC Payment Button
 • Belfius Direct Net
 • Bank Transfer
 • Bitcoin
 • Payesafecard

Boekentassenenzo.be en Kadulleke.be zijn gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland,Duitsland en Frankrijk.

De levering gebeurt door Bpost.

Verzendingen artikelen in korting!

Worden altijd verzendkosten aangerekend.

€8,95 voor verzending in België

€19,95 voor verzending in Nederland en Duitsland.


Uitzonderlijk worden er in bepaalde gevallen (zeer grote en/of zware paketten) extra kosten aangerekend, maar dit wordt duidelijk doorgegeven vooraleer de klant afrekent.

Bestellingen kunnen ook steeds gratis afgehaald worden in onze winkel Kadulleke Toys & Trends, Hasseltsestraat 100, 3290 Diest. Onze openingsuren: woensdag van 14u. tot 18u. en zaterdag van 10u tot 18u.

Voor verzendingen binnen België bedraagt de normale levertijd max. 2 werkdagen na ontvangst van de betaling van de klant, voor verzendingen naar Nederland en Duitsland max. 5 werkdagen.
Bestellingen dewelke we ontvangen op zondag,maandag en dinsdag worden verwerkt op woensdag en bestellingen van donderdag en vrijdag worden verwerkt op zaterdag.

Voor verzendingen van bepaalde artikelen zoals bijvoorbeeld Berg Toys, Exit & Micro kan de levertijd 5 werkdagen bedragen. U wordt hiervan op de hoogte gehouden.

De klant heeft de keuze om zijn/haar pakket te laten leveren:

 • thuis of op een adres naar keuze

  En zeer binnenkort ook:
 • in 1 van de 1250 postkantoren en Postpunten
 • in 1 van de 130 nieuwe pakketautomaten die altijd open zijn (24/7)

Indien bij thuislevering of levering op een adres naar keuze, niemand aanwezig is, krijgt de klant een kaartje in de bus zodat het pakket kan afgehaald worden in het dichtstbijzijnde postkantoor.

Via de unieke barcodes op het pakket kan de klant het traject van zijn/haar zending online opvolgen.

Bestellingen kunnen ook steeds gratis afgehaald worden in onze winkel Kadulleke Toys & Trends, Hasseltsestraat 100, 3290 Diest.

Bestellingen kunnen uiteraard als geschenk ingepakt worden door een simpele klik op de optie cadeauverpakking bij de bestelling. Deze service is volledig gratis.
Een kaartje met een persoonlijke boodschap erop, kan op eenvoudige vraag (bij Rubriek Opmerkingen) bijgevoegd worden aan het pakket.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld binnen de 48u na ontvangst worden gemeld aan Boekentassenenzo.be of Kadulleke.be via [email protected]. De klant bezorgt ons via mail enkele foto's en het order/factuurnummer van het desbetreffende product. Boekentassenenzo.be of Kadulleke.be stelt alles in het werk om de klant zo snel als mogelijk verder te helpen.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Boekentassenenzo.be of Kadulleke.be was geboden.

Boekentassenenzo.be en Kadulleke.be zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen die worden opgelopen buiten de wil om van de verkoper zoals bijvoorbeeld vertragingen bij de koerierdienst, douane, leveringsproblemen door toedoen van onze leverancier, ... . Deze vertragingen geven geen recht aan de koper om zijn bestelling te annuleren of de goederen te weigeren. Ook geven ze in geen geval aanleiding tot schadevergoeding.

De leveringstermijnen zijn indicatief en worden louter als aanwijziging gegeven, doch zullen wij met de grootst mogelijke zorg uw bestelling zo snel mogelijk verzenden. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
De verkoper heeft het recht om gedeeltelijke leveringen uit te voeren.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij zijn bestelling heeft geplaatst bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Bij niet-levering van de goederen worden de door de klant eventueel gemaakte sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Boekentassenenzo.be en Kadulleke.be.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Boekentassenenzo.be of Kadulleke.be te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Boekentassenenzo.be of Kadulleke.be.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of bij bestellingen met een gedeeltelijke levering, van zodra het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Boekentassenzo.be of Kadulleke.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping.

De klant kan het modelformulier voor herroeping opsturen naar Kadulleke Toys & Trends/T.a.v. Boekentassenenzo.be of Kadulleke.be, Hasseltsestraat 100, 3290 Diest of elektronisch invullen en verzenden naar [email protected]. Als de klant van deze laatste mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij de klant onverwijld per e-mai een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Boekentassenenzo.be heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Kadulleke Toys & Trends/T.a.v. Boekentassenenzo.be of Kadulleke.be, Hasseltsestraat 100, 3290 Diest. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
Indien de klant na de voorgenoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, resp.het product aan Boekentassenzo.be of Kadulleke.be heeft teruggezonden, is de koop een feit.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen gebeurt op eigen risico van de klant en komen voor zijn/haar rekening.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Boekentassenenzo.be en Kadulleke.be zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Boekentassenenzo.be en Kadulleke.be zijn gerechtigd om teruggestuurde artikelen te weigeren als het artikel of de doos gebruikt of beschadigd is, onderdelen ontbreken of er het vermoeden toe bestaat.

Zullen in geen geval teruggenomen worden:

 • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
 • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
 • artikelen in solden/promotie

Na ontvangst, controle en aanvaarding van de teruggestuurde goederen zal Boekentassenenzo.be de tot op dat moment van de klant ontvangen betaling, met aftrek van de verzendkosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij de goederen hebben teruggekregen. Deze terugbetaling zal gebeuren d.m.v. overschrijving.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Boekentassenzo.be of Kadulleke.be geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor goederen die speciaal voor de klant ontworpen of besteld zijn, alsook de goederen in promotie/solden.


Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de Boekentassenenzo.be of Kadulleke.be klantendienst op het nummer 013/31.15.01 of per mail via [email protected] en het artikel op zijn kosten terug bezorgen aan Boekentassenenzo.be of Kadulleke.be.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Boekentassenenzo.be of Kadulleke.be zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 4 weken na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.


Artikel 9: Klantendienst

Heeft de klant vragen/opmerkingen of wenst de klant iets te melden, de klantendienst van Boekentassenenzo.be en Kadulleke.be is bereikbaar op het telefoonnummer +32 013/31.15.01, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres; Kadulleke Toys & Trends/T.a.v. Boekentassenenzo.be of Kadulleke.be, Hasseltsestraat 100 te 3290 Diest. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Arikel 10: Klachtenbehandeling

Boekentassenenzo en Kadulleke.be vinden het heel belangrijk dat de klant tevreden is met zijn/haar aankoop. Daarom zal Boekentassenenzo.be en Kadulleke.be trachten de klacht zo snel mogelijk te behandelen en samen met de klant een oplossing te zoeken waarbij alle partijen zich goed voelen.

Klachten dienen om ontvankelijk te zijn, toe te komen bij Boekentassenenzo.be of Kadulleke.be: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na de ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Klachten mogen kenbaar gemaakt worden bij Boekentassenenzo.be of Kadulleke.be per email naar [email protected] of schriftelijk naar Kadulleke Toys & Trends/T.a.v. Boekentassenenzo.be of Kadulleke.be, Hasseltsestraat 100, 3290 Diest. Omschrijf duidelijk de klacht en voeg het ordernummer, het artikelnummer en de aankoopdatum toe. Wij raden de klant ook aan om zijn telefoonnummer te vermelden, zodat Boekentassenenzo.be of Kadulleke.be contact kan opnemen met de consument.
Boekentassenenzo.be en Kadulleke.be zullen de ingediende klacht binnen de 7 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoorden.
Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Boekentassenenzo.be of Kadulleke.be binnen de 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord mag verwachten.

Mocht de klacht in onderling overleg niet opgelost kunnen worden, dan ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Als online consument kan je ook je klacht aanmelden bij de Europese geschillencommissie via het ODR platform (link: http://ec.europa.eu/odr).


Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Boekentassenenzo.be en Kadulleke.be beschikken, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Boekentassenenzo.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 12: Privacy

Boekentassenenzo.be en Kadulleke.be hechten heel veel belang aan uw privacy.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Boekentassenenzo.be en Kadulleke.be, respecteren de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor o.a. volgende doeleinden:ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om de klant op de hoogte te houden van de activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden,….van Boekentassenenzo.be en Kadulleke.be.

De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn/haar persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kadulleke Toys & Trends/ T.a.v. Boekentassenenzo.be of Kadulleke.be, Hasseltsestraat 100 te 3290 Diest, info@kadulleke, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn/haar persoonsgegevens. Indien nodig kan de klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan hij/zij zich steeds richten tot Kadulleke Toys & Trends/ T.a.v. Boekentassenenzo.be of Kadulleke.be, Hasseltsestraat 100 te 3290 Diest, info@kadulleke.

De persoonsgegevens van de klant zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Boekentassenenzo.be en Kadulleke.be kunnen anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Boekentassenenzo en Kadulleke-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Boekentassenzo en Kadulleke-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. De klant zijn paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Boekentassenenzo.be en Kadulleke.be hebben dus geen toegang tot uw paswoord.

Boekentassenenzo.be en Kadulleke.be houden online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien de klant vragen heeft over deze privacy statement, kan de klant ons contacteren op [email protected].


Artikel 13: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan onze site kunnen 'cookies' op de harde schijf van de klant computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de klant zijn/haar computer of op zijn/haar mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer hij/zij een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De klant kan zijn/haar internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat hij/zij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van zijn/haar harde schijf worden verwijderd. Dit kan de klant doen via de instellingen van zijn/haar browser (via de help-functie). De klant dient er wel rekening mee te houden dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat de klant bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat de klant akkoord met ons gebruik van cookies.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op de computer van de klant worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over zijn/haar gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de klant de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de klant niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. De klant kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn/haar browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen de klant er echter op dat hij/zij in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft de klant toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Boekentassenenzo.be of Kadulleke.be om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Boekentassenenzo.be en Kadulleke.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.


Artikel 16: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties (e-mail, ...) en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht - Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

Wil jij op de hoogte blijven van onze leuke acties - activiteiten - workshops en zondagsopeningen?