Retourneren

Jullie hebben als online-klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moeten jullie Kadulleke Toys & Trends of Boekentassenzo.be schriftelijk per post of per e-mail op de hoogte stellen van jullie beslissing de overeenkomst te herroepen en dit voordat de herroepingstermijn is verstreken. Het is handig als jullie hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping.

Dit modelformulier voor herroeping mogen jullie opsturen naar Kadulleke Toys & Trends of Boekentassenenzo.be, Hasseltsestraat 100, 3290 Diest of elektronisch invullen en verzenden naar [email protected]. Als jullie van deze laatste mogelijkheid gebruik maken, zullen wij jullie per e-mail een ontvangstbevestiging van jullie herroeping sturen.

Jullie dienen de goederen binnen de 14 kalenderdagen na de dag waarop jullie jullie beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Kadulleke.be of Boekentassenenzo.be hebben meegedeeld, terug te zenden of te overhandigen aan Kadulleke Toys & Trends/T.a.v. Kadulleke.be of Boekentassenenzo.be, Hasseltsestraat 100, 3290 Diest.

Het terugzenden van de goederen gebeurt op eigen risico en de directe kosten verbonden aan de terugzending, komen voor jullie rekening.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Boekentassenenzo.be is gerechtigd om teruggestuurde artikelen te weigeren als het artikel of de doos gebruikt of beschadigd is, onderdelen ontbreken of er het vermoeden toe bestaat.

Zullen in geen geval teruggenomen worden:

  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen in solden/promotie

Na ontvangst, controle en aanvaarding van de teruggestuurde goederen zal Kadulleke.be of Boekentassenenzo.be de tot op dat moment van jullie ontvangen betaling, met aftrek van de verzendkosten, aan jullie terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij de goederen hebben teruggekregen. Deze terugbetaling zal gebeuren d.m.v. overschrijving.

Bijlagen

Wil jij op de hoogte blijven van onze leuke acties - activiteiten - workshops en zondagsopeningen?